Codzienny ekonomiczny przegląd 13.05.2024

Zapraszamy na subiektywne zestawienie Codziennego, ekonomicznego przeglądu informacji z Rosji.

Dzisiejszy odcinek jak i cały kanał jest współfinansowany przez patronów, opiekunów i fanów.

Szczegóły wsparcia jak i link do Patronite znajdziecie w opisie filmu oraz pod artykułem na ekonomiarosji.pl

W dzisiejszym programie:

  • W Rosji brakuje 30 tys. lekarzy – stwierdził przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin podczas dyskusji w izbie niższej na temat kandydatury Michaiła Miszustina na szefa rządu. 
  • W Biełgorodzie w wyniku zawalenia się wejścia do budynku zginęło 15 osób
  1. Koszt obsługi długu wzrósł dwukrotnie i dalej rośnie.

Koszty obsługi długu publicznego od czasu pandemii podwoiły się, a w przyszłym roku wzrosną o kolejne 30%.

Minister finansów Anton Siłuanow twierdzi, że na razie sytuacja jest pod kontrolą.

Rosja wydaje na obsługę długu publicznego około 1,4 biliona rubli. rocznie – mówił posłom, to dokładnie dwa razy więcej niż przed 2020 rokiem. Na dolary to ok. 15 mld dolarów. Sytuacja dramatyczna na razie nie jest. Dla przykładu koszt obsługi długu polskiego w przeliczeniu na dolary to ok. 20 mld dolarów…ale…wydaje się, że Rosja już w przyszłym roku nas przeskoczy i będzie rozpędzać się dalej.

Dla przypomnienia Rosja przed wojną miała nadwyżki budżetowe. 600 mld dolarów odłożone w Narodowym Funduszu Dobrobytu i posiadała potężne dochody z Ropy i gazu sprzedawane do Europy. Zawsze warto podać te dwie rzeczy razem, aby zrozumieć wektory i skalę, w którą idziemy.

Wzrost wydatków budżetowych, najpierw z powodu pandemii, a później z powodu wojny i sankcji, wymusił na Ministerstwie Finansów zwiększenie kredytów i zmianę ich struktury.

Musiał emitować coraz więcej obligacji o zmiennym oprocentowaniu, powiązanym z inflacją lub wartością pieniądza na rynku. Udział takich obligacji w strukturze długu Ministerstwa Finansów wynosi już prawie 50% – powiedział Siłuanow, tłumacząc wzrost kosztów obsługi długu wzrostem tego typu pożyczek.

Podskoczyły stopy procentowe i inflacja, a wraz z nimi wielkość płatności, jakie musi dokonać Ministerstwo Finansów.

Nie ma wyboru. Siluanov zauważył, że w latach 2020–2021 banki „niechętnie” pożyczały pieniądze na stałe oprocentowanie lub żądały zbyt wysokiego zwrotu: „Musieliśmy zaciągać pożyczki pod instrumenty rynkowe powiązane z wartością pieniądza”.

Sytuację pogorszyła izolacja Rosji od światowych rynków finansowych po wybuchu wojny. „Możemy liczyć tylko na krajowych inwestorów. Cudzoziemcy opuścili nasz rynek i to była jedna czwarta inwestorów w nasze papiery wartościowe.

Dlatego możemy teraz liczyć tylko na rosyjskie banki i rynek krajowy, którego możliwości są ograniczone” – wyjaśniał wcześniej Siłuanow.

Ministerstwo Finansów na razie nie widzi w tym problemu. Rosja ma bardzo niski dług publiczny według standardów światowych – około 16% PKB. Stwierdził minister.

Tak to prawda. Ale tak kolorowo nie jest. Rosja, jako, że jest odcięta od finansowania globalnego, ma mały dług, ale duży problem z zaciąganiem nowych zobowiązań. Jeżeli rynek chętnych kupić obligacje jest mały to i rentowność obligacji musi być większa, aby chętnych pozyskiwać. To z kolei będzie przyśpieszać czas w którym może się pojawić w Rosji problem z obsługą własnego długu.

Siłuanow określił sytuację w zakresie kosztów obsługi długu jako „absolutnie stabilną”: wynoszą one nieco ponad 4% dochodów budżetu i też rosną. Zwiększył się nasz budżet – podkreślił minister. „Dlatego uważamy, że sytuacja z długiem i kosztami jego obsługi jest pod kontrolą rządu, nie widzimy tu żadnych zagrożeń”. Ja oczywiście muszę zauważyć, że Pan Siłuanow raczył przemilczeć, że dochody budżetu są na razie stabilne w związku ze zwiększonym opodatkowaniem firm naftowo-gazowych, oraz produkcji wojskowej. Tu nieśmiało pragnę zauważyć, że konsekwentnie z jednej strony zarzynają kury znoszące złote jaja (przykład Gazpromu) z drugiej strony robią to skutecznie sankcje. W sytuacji gdy stabilność tych firm osunie się w przepaść, finanse rosyjskie zostaną z przysłowiową ręką w nocniku.

2. Szojgu i Patruszew Senior odchodzą. Nadchodzi Biełousow

Późnym wieczorem w niedzielę prezydent Władimir Putin przedstawił Radzie Federacji do rozpatrzenia kandydatów na stanowiska ministrów bloku bezpieczeństwa. Główną niespodzianką była propozycja powołania wicepremier Andriej Biełousow na stanowisko Ministra Obrony Narodowej. W tym samym czasie Siergiej Szojgu został powołany na stanowisko Sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Nikołaj Patruszew, który piastował to stanowisko od 2008 r., został zwolniony „w związku z przeniesieniem na inne stanowisko”.

Nominując na stanowisko ministra obrony cywila, Władimir Putin kontynuował tradycję, która się za jego czasów rozwinęła. Pierwszym ministrem mianowanym przez Putina był wywodzący się z wywiadu gen. Siergiej Iwanow,kierował departamentem wojskowym w latach 2001–2007, zastąpił były główny urzędnik skarbowy Anatolij Sierdiukow, który służył przez pięć lat . Siergiej Szojgu, z wykształcenia inżynier budownictwa lądowego i twórca Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, objął stanowisko szefa Ministerstwa Obrony w 2012 roku ze stanowiska gubernatora obwodu moskiewskiego.

65-letni Andriej Biełousow przez całe życie związany był z ekonomią akademicką. Po ukończeniu Wydziału Ekonomii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Łomonosowa podjął działalność naukową – najpierw w Centralnym Instytucie Ekonomii i Matematyki Akademii Nauk ZSRR, następnie w Instytucie Ekonomii i Prognozowania Postępu Naukowo-Technologicznego (IEPNTP) Akademii Nauk ZSRR. W latach 1990-2006 był starszym pracownikiem naukowym i kierownikiem laboratorium w Instytucie Prognoz Ekonomicznych Rosyjskiej Akademii Nauk.

W 2000 roku został niezależnym doradcą Prezesa Rady Ministrów, a od 2008 do 2012 roku był dyrektorem rządowego departamentu ekonomii i finansów. Następnie przez około rok stał na czele Ministerstwa Rozwoju, od 2013 do 2020 roku Biełousow był asystentem prezydenta Putina, a w styczniu 2020 roku, po zatwierdzeniu na stanowisko premiera Michaiła Miszustina, został jego pierwszym zastępcą.

„Biełousow ma opinię urzędnika podejmującego decyzje w oparciu o interesy państwa znaczy Putina . Jest niezwykle lojalny by nie powiedzieć że nadgorliwy.

Sekretarz prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow powiedział reporterom, że nominację Biełousowa tłumaczy się zwiększonymi wydatkami na cele wojskowe: budżet Ministerstwa Obrony i bloku bezpieczeństwa jeszcze niedawno wynosił około 3% PKB, potem wzrósł do 3,4%, a ostatnio do 6%. 7%, a w najbliższej przyszłości mogą osiągnąć poziom z połowy lat 80., kiedy udział wydatków na blok bezpieczeństwa w gospodarce wynosił 7,4%.

„A to wymaga szczególnie ważnych decyzji. Bardzo ważne jest zintegrowanie gospodarki bloku energetycznego z gospodarką kraju. Dopasuj go tak, aby odpowiadał dynamice chwili obecnej” – powiedział Pieskow.

Jednym z priorytetów pracy ma być opracowanie autarkii technologicznej. Takie plany od dawna wspiera wicepremier „W istocie potrzebna jest to ustawa o urzeczywistnieniu suwerenności technologicznej” – powiedział Biełousow na spotkaniu z Putinem w listopadzie ubiegłego roku.

„To jest dziś całkowicie sprawdzona, przemyślana i niezwykle potrzebna decyzja” – w rozmowie z RBC odpowiedział na nominację Biełousowa szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej generał pułkownik Andriej Kartapołow.

„Wszystko jest dość przejrzyste – potrzebujemy przede wszystkim efektywności ekonomicznej, potrzebujemy wsparcia surowcowego dla armii, a do tego bardziej odpowiednia jest osoba, która dokładnie zna rosyjską gospodarkę” – wyjaśnia nominację Biełousowa politolog Jewgienij Minczenko.

„Prawdopodobnie będzie audyt tego, co zrobiło MON, prawdopodobne są też dość poważne przetasowania w resorcie wojskowym. Byłoby dziwne, gdyby aresztowanie wiceministra obrony narodowej nie wiązało się z powołaniem nowego ministra niedługo później” – mówi politolog Makarkin.

W przeciwieństwie do Sierdiukowa Biełousow nie będzie miał ograniczonego zadania księgowego w Ministerstwie Obrony;

Makarkin jest pewien, że będzie znacznie ważniejszą osobą w tym departamencie. Jednak zarządzanie tak ogromnym przedsiębiorstwem, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej, jest dla niego dużym wyzwaniem, a zarządzanie w warunkach operacji specjalnej, co komplikuje to zadanie – mówi Makarkin.

Co należy podkreślić komponent wojskowy będzie w gestii szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa; nie przewiduje się tutaj żadnych zmian” – zauważył Pieskow.

Gierasimow stoi na czele Sztabu Generalnego od 2012 r.; w styczniu 2023 r. Szojgu mianował go dowódcą wspólnej grupy żołnierzy w strefie operacji specjalnych.

Czego możemy się spodziewać po tych zmianach opowiemy sobie o 17.00.

3. Mrozy zniszczyły uprawy pszenicy w czterech regionach Rosji.

Nienormalne zimno zniszczyło plony pszenicy, kukurydzy, buraków i innych upraw w obwodach Woroneża, Tuły, Tambowa i Lipiecka.

„Były mrozy, temperatura sięgała -8 stopni. Przybyliśmy na pola i natychmiast zobaczyliśmy śmierć upraw ozimych, słonecznika, pszenicy ozimej, obumarła nasza kukurydza, zboże i kiszonka” – powiedział Siergiej Tribunski, dyrektor generalny firmy Manino w Woroneżu.

Obecnie szkody poniesione przez samą firmę Manino wynoszą 80 milionów rubli, a ogólna „skala katastrofy” nie jest obecnie znana – zauważa publikacja.

Według wstępnych informacji w obwodzie woroneskim plony na 265 tysiącach hektarów zostały utracone lub częściowo zniszczone, powiedział zastępca przewodniczącego samorządu regionalnego Wiktor Łoginow. Przypomniał także, że 7 maja w regionie wprowadzono stan wyjątkowy ze względu na przymrozki.

„Zaplanowane ilości, poniesione wydatki – to wszystko było praktycznie marnotrawstwem. Takie warunki pogodowe są nienormalne, a rośliny po prostu nie są na to gotowe” – wyjaśnił Boris Belov, dyrektor generalny Krasninsky Gardens LLC. Według niego, jeśli państwo nie udzieli pomocy producentom rolnym, „można rozważyć opcję upadłości”.

Na początku maja wiele regionów Rosji doświadczyło ostrego, niezwykłego ochłodzenia. Zarówno europejska, jak i azjatycka część Rosji została zaatakowana przez naturę. Na przykład opady śniegu na Uralu doprowadziły do ​​problemów z prądem, korków i odwołania wydarzeń publicznych. Katastrofa dotknęła Moskwę, Tiumeń, Jekaterynburg, Kazań, Samarę, Perm i wiele innych miast w całym kraju.

Utrata plonów w wyniku mrozu może spowodować wzrost kosztów wielu produktów spożywczych, mówi specjalista ds. rynku zbóż Alexander Korbut.

„Oczywiście wszystko to będzie miało poważne konsekwencje” – zauważył. Niedobory pszenicy i innych zbóż spowodują zmniejszenie podaży na rynku i nawet jeśli popyt się nie zmieni (co jest mało prawdopodobne, bo ucierpieli także właściciele gospodarstw domowych), ceny poszybują w górę – wyjaśnił Korbut.

4. Ambitne plany versus ponura rzeczywistość

Do 2030 roku Rosja, zgodnie z instrukcjami Władimira Putina, powinna stać się jedną z czterech największych gospodarek świata. Przede wszystkim procesowi powinien towarzyszyć wzrost dochodów ludności i przedsiębiorstw – powiedział Aleksander Nowak.

Nowy projekt narodowy „Efektywna i konkurencyjna gospodarka” będzie nastawiony na osiągnięcie krajowego celu, jakim jest stworzenie zrównoważonej i dynamicznej gospodarki.

„To jedno z kluczowych zadań na najbliższą przyszłość, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, aby stworzyć taki projekt narodowy” – powiedział.

Pierwszym kierunkiem projektu krajowego jest zapewnienie działalności inwestycyjnej w Rosji, warunków do rozwoju biznesu i przystępnego finansowania. Nowak podkreślił, że w kraju istnieją już SPPK (porozumienia o ochronie i promocji inwestycji kapitałowych) w tym zakresie, korzystające ze środków z Funduszu Dobrobytu Narodowego (NWF), fabryki finansowania projektów oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Drugim kierunkiem projektu krajowego jest zwiększanie wydajności pracy. „Zgodnie z dekretem do 2030 r. zapewniony zostanie wzrost co najmniej 40% w średnich i dużych przedsiębiorstw w podstawowych sektorach niesurowcowych oraz 100% państwowych i gminnych organizacji społecznych” – powiedział Nowak.

Trzecim kierunkiem będzie wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost dochodu na pracownika małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych sześciu lat powinien być o 20% wyższy niż tempo wzrostu PKB – podkreślił Novak.

Według niego do 2030 roku powstanie co najmniej 100 parków przemysłowych i parków technologicznych, parków biznesu, z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Novak uznał także kwestie transformacji klimatycznej i energetycznej za ważny aspekt krajowego projektu. „Wiesz, my też mamy cel, który wyznaczył sobie prezydent do 2060 roku.

Putin zatwierdził rosyjską doktrynę klimatyczną, która zakłada osiągnięcie równowagi pomiędzy emisjami a ich absorpcją do 2060 roku.

To teraz wróćmy do rzeczywidstości

Aleksander Nowak na spotkaniu z Komisją Energetyki Dumy określił cele pracy rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego na tle wyzwań zewnętrznych. Jednym z nich jest utrzymanie wzrostu cen paliw w Rosji w granicach inflacji.

„Pierwszym kluczowym priorytetem, który nakreślił prezydent, jest rozwój rynku krajowego i jego zaopatrzenie. Dziś widzę tu kluczowe punkty – jest to dostarczanie na rynek krajowy produktów naftowych piątej klasy po przystępnych cenach, które nie powinny wzrosnąć powyżej poziomu inflacji i powinny zapewnić konkurencyjność naszego przemysłu”

Kolejnym priorytetem jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw krajowych paliw i energii elektrycznej dla gospodarki narodowej.

Trzecim zadaniemktóry nijak nie pasuje do wcześniejszych zdaniem praca nad potencjałem eksportowym rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego, który zapewnia znaczną część dochodów budżetu federalnego. „Zwiększenie dostaw energii na rynki zagraniczne pozostaje strategicznym zadaniem rządu” – zauważył Aleksander Nowak.

5. Ukraińcy stosują „Dziką łasicę” do polowania na radary rosyjskie.

Mam dla was niezwykle interesującą ciekawostkę. Jak Ukraińcy z pomocą amerykanów niszczą rosyjskie radary.

Taktyka ta, zwana „dziką łasicą”, polega na tym, że piloci odrzutowców dają się wykryć radarom obrony powietrznej wroga. Następnie fale radarowe są śledzone z powrotem do źródła, a następnie w ustalone współrzędne trafiają rakiety AGM-88 (HARM).

Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie rakiety powietrze-ziemia HARM od połowy 2022 roku. Zasięg ich lotu wynosi około 150 km. Są w stanie wykryć radary wroga i trafić w nie nawet po wyłączeniu systemów radarowych. Wojsko amerykańskie wykorzystało HARM do tych celów w Libii, Iraku i byłej Jugosławii.

Jednocześnie rakiety HARM są trudne w przystosowaniu do wystrzelenia z samolotów MiG-20 i Su-27 produkcji radzieckiej, które stanowią podstawę floty Sił Powietrznych Ukrainy. Aby zapewnić kompatybilność istniejących samolotów z zachodnią bronią, Kijów użył tabletów iPad, za pomocą których sterowano rakietami, powiedział zastępca sekretarza obrony USA William LaPlante.

Jednak w tym roku Ukraina powinna otrzymać zachodnie myśliwce F-16, które dostarczą Dania, Holandia, Norwegia i Belgia. Pierwsze myśliwce przybędą na przełomie czerwca i lipca.

„Ukraina wyraźnie uczy się od zachodniej myśli wojskowej” – mówi Frederic Mertens, analityk w Haskim Centrum Studiów Strategicznych.

Według niego stosowanie taktyki „dzikiej łasicy” wiąże się z dużym ryzykiem, ale „gra jest warta świeczki”.

6. Mamy kolejny dumny rekord.

W Federacji Rosyjskiej sprzedaż koniaku wzrosła o 7,3% od stycznia do kwietnia 2024 roku. według dane Ros alkogol tabak kontrol.

Należy zauważyć, że w tym okresie w Rosji sprzedano 2,622 mln decylitrów koniaku i 22,689 mln wódki.

Gwałtownie wzrosła ilość sprzedanego wina gronowego – do 11,025 mln decylitrów (+27,8%),

wina musującego – do 4,498 mln (+36,5%)

oraz wina likierowego – do 553,7 tys. decylitrów (+67,2%).

Całkowita sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 62,925 mln decylitrów, co oznacza wzrost o 20,1%.

Wzrosła także sprzedaż produktów o niskiej zawartości alkoholu – do 8,095 mln decylitrów (+38,4%).

Facebook Comments Box
Paweł Jeżowski Opublikowane przez: