Codzienny ekonomiczny przegląd 01.12.2023 #2

Zapraszamy na subiektywne zestawienie Codziennego, ekonomicznego przeglądu informacji z Rosji.

Dzisiejszy odcinek jak i cały kanał jest współfinansowany przez patronów, opiekunów i fanów.

Szczegóły wsparcia jak i link do Patronite znajdziecie w opisie filmu oraz pod artykułem na ekonomiarosji.pl

W dzisiejszym programie:

Short:

  1. Prawie 10 mln Rosjan może zbankrutować w nadchodzącym roku.

Wracamy po raz kolejny do moich przewidywań sprzed pół roku. Nadchodzi pokolenie bankrutów.

Liczba Rosjan z zaległymi pożyczkami od 90 dni i więcej i zbliżającymi się do bankructwa sięgnęła w listopadzie 2023 roku 9,79 mln.

Jak wynika z danych United Credit w ciągu roku liczba takich pożyczkobiorców wzrosła o 11%, a ich całkowite zadłużenie wzrosło z 5,68 bln do 6,33 bln – czyli bagatela 71 miliardów dolarów. To jest kwota, która w dużej mierze jest stracona w systemach bankowych i trzeba będzie je kiedyś odpisać. Ale słuchajcie to jest wskaźnik przed podniesieniem stóp procentowych do 15%. Długi przeterminowane o 90 dni po podniesieniu stóp procentowych pojawią się w statystykach w okolicy lutego marca moim zdaniem.

Chociaż nie wszystkie z prawie 10 milionów zagrożonych osób zbankrutują, pewna część może zbankrutować, mówi Nikołaj Filippow, dyrektor ds. metodologii ryzyka i analityki danych.

Prawie 90% obywateli, którzy złożyli wniosek, ogłasza upadłość. W ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku takich wniosków było około 250 tysięcy, a najprawdopodobniej do końca roku będzie ich już 300 tysięcy. Ja uważam, że będzie ponad 300 tysięcy, gdyż tak by wychodziło ze średniej za poprzednie miesiące. Dodatkowo to teraz zaczną się te duże raty dopiero.

Uczestnicy rynku twierdzą, że z upadłościami borykają się głównie segmenty mikro finansów i niezabezpieczonych kredytów konsumenckich. Czyli chwilówki na wysoki procent. A tych przybywa lawinowo.

Na tym tle wierzyciele starają się sprzedać problematyczne długi, zanim dłużnicy skorzystają z procedury upadłościowej, a windykatorzy wolą kupować portfele o niskim poziomie potencjalnej upadłości. I o tym jeszcze nie mówiliśmy. Co z długami w tych firmach od chwilówek? Pożyczają na duży procent, ale też duże ryzyko. Wychodzi na to, że windykatorzy zewnętrzni nie są zbyt chętni do skupowania tych kredytów.

„W ciągu trzech lat wolumen „młodych” przeterminowanych długów w portfelach windykatorów wzrósł 2,6-krotnie.

2. Paszporty idą na przechowanie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji i inne organy państwowe będą konfiskować paszporty obywateli, którzy podlegają ograniczeniom w opuszczaniu kraju. Odpowiedni dekret, który wchodzi w życie 11 grudnia 2023 r., podpisał premier Michaił Miszustin.

Rosjanie będą zobowiązani do oddania paszportów „na przechowanie” w ciągu 5 dni od momentu poinformowania ich o decyzji o zakazie wjazdu.

Taki zakaz, może zostać nałożony na osoby, które mają dostęp do tajemnic państwowych i „informacji o szczególnym znaczeniu”; po odbyciu służby wojskowej; podczas służby w FSB; jeżeli obywatel jest podejrzanym oskarżonym w sprawie karnej; nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez sąd, w tym nie spłaca długów; ogłosili upadłość.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi od kwietnia zmianami, wyjazd jest zamknięty dla osób, do których wysłano wezwanie do wojskowego biura rejestracji i poboru.

Zgodnie z dekretem rządowym obywatele mający dostęp do tajemnic państwowych i specjalnych informacji będą zobowiązani do przekazania paszportu organizacji lub organowi państwowemu, w którym pracują. Osoby powołane do służby wojskowej muszą złożyć dokumenty w organie państwowym, który wydał paszport w miejscu zamieszkania. 

Jednocześnie „przekazanie paszportu do przechowania jest sformalizowane poprzez akt przyjęcia i przekazania”, którego jedna kopia wydawana jest właścicielowi dokumentu. 

„Zwrot paszportu właścicielowi następuje po upływie okresu czasowego ograniczenia prawa obywatela Federacji Rosyjskiej do opuszczenia Federacji Rosyjskiej lub po wygaśnięciu paszportu przekazanego na przechowanie” – czytamy w uchwale.

Jednocześnie personel wojskowy, w celu zwrotu zajętych paszportów, będzie zobowiązany do okazania legitymacji wojskowej, w której „znajduje się oznaczenie końca służby wojskowej” – czytamy w dokumencie.

3. Załenski waha się. Na szali ponad 140 000 istnień.

Patriotyczny zryw w Ukrainie ustępuje miejsca zmęczeniu i poczuciu beznadziei. W armii ukraińskiej brakuje personelu wojskowego, zniknęły kolejki ochotników do urzędów rejestracji wojskowej i poboru.

Front potrzebuje nowych żołnierzy. Zatwierdzony przez Radę Najwyższą projekt ustawy obniżający wiek poboru do wojska dla mężczyzn bez stażu służby wojskowej z 27 do 25 lat leży na biurku prezydenta Władimira Zełenskiego od czerwca, ale jeszcze go nie podpisał. Tu może być właśnie oś sporu między Załenskim a Załużnym.

Ustawa powinna już wejść w życie – parlament w pełni ją poparł. Obecnie proces rekrutacji jest trudny. W sieciach społecznościowych pojawiają się historie o tym, jak organy ścigania przeprowadzają kontrole na ulicach i drogach oraz zatrzymują mężczyzn w celu doręczenia wezwania. Dwóch pracowników wojskowego urzędu rejestracyjno-poborowego w Tarnopolu zostało oskarżonych o pobicie poborowych.

Tworzy się jednolity rejestr osób odpowiedzialnych za służbę wojskową, należy wyeliminować luki prawne, z których korzystają uchylający się od poboru do wojska – mówił miesiąc temu w „The Economist” Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny.

Niechęć Zełenskiego do podpisania ustawy wynika z chęci uzyskania od kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy jasnego wyjaśnienia, w jaki sposób zamierza wykorzystać poborowych, dokąd ich wysłać, jakie cele osiągnąć przy ich pomocy i jak zapewnić rotację, aby dać odpocząć tym, którzy z początkiem wojny sprzeciwiają się okupantowi. W piątek po spotkaniu z generałami Zełenski powiedział:

Z niecierpliwością czekam na bardziej szczegółową analizę i konkretne propozycje ze strony rządu i wojska w każdej z tych kwestii.

Ale opóźnienie w uzupełnieniu armii niepokoi kierownictwo wojskowe. Generalnie mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat podlegają poborowi, ale wyjątki dotyczą osób bez doświadczenia wojskowego poniżej 27 roku życia. Obniżenie tej poprzeczki do 25 lat, według szacunków dowództwa, umożliwiłoby wcielenie do wojska około 140 tys. ludzi.

Eksperci dostrzegają także potrzebę zwiększenia liczebności personelu wojskowego. Średni wiek żołnierzy armii ukraińskiej przekracza obecnie 40 lat, 

Rosja potajemnie mobilizuje cały kraj. Putin wie, że ewentualna przerwa w działaniach wojennych da mu czas na utworzenie nowej armii. 

Powiem wam ciężki wybór dla Prezydenta Ukrainy, z jednej strony w przeciwieństwie do Putina chce chronić tych młodszych mężczyzn, z drugiej popełnia ten sam błąd co Putin, opóźnia decyzje o mobilizacji, a to może oznaczać, że gdy nadejdzie czas ci ludzie będą za słabo przeszkoleni.

I news powiązany….

4. UE przeznaczy większe środki na szkolenie żołnierzy ukraińskich.

Unia Europejska nie jest w stanie szybko zorganizować produkcji wymaganej ilości broni dla Ukrainy, ale jest gotowa zintensyfikować szkolenie swoich żołnierzy. 

Bruksela przeznaczy na ten cel dodatkowe 194 mln euro.

UE jako całość jest największym organizatorem szkoleń wojskowych: szkolenie ukończyło już 34 tys. Ukraińców, choć początkowo UE wraz z Norwegią planowała przyjąć 15 tys. personelu wojskowego.

Z Europejskiego Funduszu Pokoju przeznaczono na te cele 61 mln euro. 

Teraz kraje UE zdecydowały się zwiększyć tę kwotę do 255 mln euro – podała Komisja Europejska. Liczba przeszkolonych osób, powinna wkrótce wzrosnąć do 40 000.

USA przeszkoliły w swoich europejskich bazach 18 000 osób. Od początku wojny do końca tego roku w bazach szkoleniowych w Europie przeszkolono łącznie około 84 000 osób.

5. Dziura budżetowa maleje.

Według szacunków ministerstwa finansów budżet państwa w okresie styczeń-październik 2023 r. osiągnął deficyt w wysokości 1,05 bln rubli. Na początku listopada Ministerstwo Finansów przewidywało deficyt w wysokości 1,235 bln rubli, co stanowi 0,7% PKB.

W zeszłym miesiącu deficyt wyniósł 1,450 bln rubli, nadwyżka wyniosła 400 mld rubli, według materiałów skarbu państwa. Departament oszacował dochody za dziesięć miesięcy na 23,107 bln rubli, wydatki na 24,157 bln rubli, Ministerstwo Finansów oszacowało dochody na 23,106 bln rubli, wydatki na 24,341 bln rubli.

W obecnej ustawie budżetowej deficyt planowany na 2023 r. szacowany jest na ok. 2,9 bln rubli (2% PKB). Zgodnie z notą analityczną Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu federalnego, deficyt budżetowy za dziewięć miesięcy wyniósł 1,7 bln rubli przy dochodach 19,73 bln rubli i wydatkach w wysokości 21,43 bln rubli. Na początku października prezydent Władimir Putin mówił o deficycie na poziomie około 2%.

6. Rosja straciła delfiny bojowe

Wyszkolone delfiny, których Rosja używała do ochrony swojej floty na Krymie, zaginęły po potężnej burzy, która nawiedziła ten region 26 listopada. O tym, że wybiegi dla zwierząt bojowych zniknęły z Zatoki Sewastopolskiej, świadczą zdjęcia satelitarne Konstrukcje zostały zalane lub zmyte, w wyniku czego delfiny zostały wypuszczone.

Delfiny bojowe były hodowane w niewoli, ich pożywienie było zależne od trenerów i prawdopodobnie nie będą w stanie same sobie radzić. Dlatego przebywanie na pełnym morzu może być dla nich trudne.

Burza zmyła także konstrukcje obronne, w tym wysięgniki , które służyły do ​​ochrony Mostu Krymskiego przed dronami morskimi.

Rosja zaczęła wykorzystywać delfiny bojowe po inwazji na Ukrainę. Zostały one rozmieszczone  w celu ochrony głównej bazy morskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. W czerwcu tego roku liczba zwierząt  została  podwojona – do sześciu lub siedmiu. 

Uważa się, że te ssaki są skuteczne w walce z nurkami wojskowymi: żaden człowiek, niezależnie od tego, jak bardzo jest wyszkolony, nie jest w stanie pływać z tą samą prędkością. Delfiny mogą również patrolować wybrzeże za pomocą urządzenia nagrywającego wideo i latarni radiowej.

W ubiegły weekend nad wybrzeżem Morza Czarnego przeszła burza z porywami wiatru do 40 m/s. W  15 gminach Krymu wprowadzono stan wyjątkowy, pozbawiając prądu prawie 500 tys. mieszkańców regionu.

Facebook Comments Box
Paweł Jeżowski Opublikowane przez:

2 komentarze

    • 2023-12-03

      Tak,jaj brakuje i drożeją w wielu regionach. Gorzej jest z kurczakami.

Brak możliwości komentowania.