Codzienny ekonomiczny przegląd 07.09.2023

Zapraszamy na subiektywne zestawienie Codziennego, ekonomicznego przeglądu informacji z Rosji.

Dzisiejszy odcinek jak i cały kanał jest współfinansowany przez patronów, opiekunów i fanów.

Szczegóły wsparcia jak i link do Patronite znajdziecie w opisie filmu oraz pod artykułem na ekonomiarosji.pl

A w dzisiejszym zestawieniu:

 1. Oligarchowie otrzymają zamrożone aktywa od rządu

Iwan Czebeskow, dyrektor Departamentu Polityki Finansowej Ministerstwa Finansów, mówił o planach agencji dotyczących uruchomienia mechanizmu wymiany zablokowanych aktywów w 2023 roku.

Rząd i Bank Centralny przygotowały projekt dekretu o odblokowaniu części aktywów zagranicznych w celu wymiany na rosyjskie.

22 sierpnia na posiedzeniu Rady Rozwoju Strategicznego Anton Siłuanow powiedział, że zablokowany jest majątek ponad 3,5 mln obywateli Rosji na kwotę 1,5 bln rubli. Według niego w pierwszym etapie wymiany rosyjskich aktywów na aktywa inwestorów zagranicznych planowane jest odblokowanie rachunków inwestorów detalicznych na kwotę 100 miliardów rubli.

Bank Centralny wyjaśnił, że projekt dekretu przewiduje umorzenie zablokowanych papierów wartościowych rosyjskich inwestorów kosztem środków zamrożonych na rachunkach typu C. Konta typu C gromadzą aktywa inwestorów zagranicznych w Rosji. Z rachunków tych cudzoziemcy z nieprzyjaznych sobie krajów nie mogli wypłacać środków po rozpoczęciu operacji wojskowej. Według regulatora łączna kwota środków na rachunkach typu „C” na początku listopada 2022 r. przekroczyła 280 miliardów rubli.

2. Unia chce przelać Ukrainie 3 mld euro.

Komisja Europejska przygotowała plan dotyczący przekazania zysków z zamrożonych rosyjskich rezerw walutowych na Ukrainę.

W dyskusjach z państwami członkowskimi, które rozpoczną się w czwartek, omówi sposób opodatkowania tych zysków i ich przekazania do budżetu Unii Europejskiej. Następnie te środki mogą zostać przeznaczone na pomoc Ukrainie.

Zamrożone rezerwy Banku Rosji prawdopodobnie przyniosą zysk w wysokości około 3 miliardów euro. Ponad połowę tych aktywów stanowią środki pieniężne na rachunkach i lokatach, a część z nich to papiery wartościowe, które w ciągu najbliższych 2-3 lat również zostaną zamienione na gotówkę.

Łączna wartość zamrożonych aktywów przekracza 200 miliardów euro (215 miliardów dolarów), z czego większość znajduje się w depozycie Euroclear, gdzie przyniosły one prawie 750 milionów euro zysku do pierwszego kwartału tego roku.

Propozycja grupy roboczej Komisji Europejskiej obejmuje trzy główne punkty:

 1. Określenie szczegółowych zobowiązań finansowych i ich wysokości.
 2. Ustalenie wymogów dotyczących centralnych depozytów w zakresie wyodrębniania sald gotówkowych.
 3. Przekazywanie zysków do budżetu Unii Europejskiej.

Pierwszy etap dyskusji ma się odbyć w czwartek z udziałem przedstawicieli kilku państw członkowskich UE, a pozostałe kraje dołączą do prac w przyszłym tygodniu.

Początkowo rozważano pomysł przekazania zamrożonych rosyjskich rezerw Ukrainie, ale prawnicy doszli do wniosku, że nie można ich skonfiskować. Istnieje również ryzyko, że zainwestowanie tych aktywów w celu przekazania dochodów Ukrainie może naruszyć prawo. Dlatego Bruksela zdecydowała się na zastosowanie podatku dochodowego od zamrożonych aktywów.

To właśnie te środki miałyby zostać wykorzystane na pomoc Ukrainie i wsparcie jej budżetu.

3. Duże banki z problemami

Pomimo ogólnego wzrostu zysków sektora bankowego w lipcu, wielu głównych graczy pogorszyło swoje wyniki. Zysk Alfa-Bank spadł prawie 17-krotnie.

Alfa-Bank w lipcu wykazał minimalny zysk netto w ramach RAS wśród graczy o znaczeniu systemowym. Jego zysk w lipcu spadł o 16,7 razy, do 635 mln rubli. (wobec 10,6 mld rubli zysku w czerwcu). Zysk drugiego co do wielkości banku w kraju, VTB, spadł gwałtownie 19 razy, do 1,4 miliarda rubli. Inne banki również wykazały spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca sprawozdawczego (czerwiec), ale na znacznie mniejszą skalę: w szczególności zysk FC Otkritie zmniejszył się 2,3 razy, do 1,2 miliarda rubli, Sovcombank – o 1,8 razy, do 8,7 miliarda rubli, Rosbank — 1, 7 razy, do 3, 5 miliarda rubli.

Dla wielu obserwatorów może to być zaskoczenie ponieważ jak donosi Bank Centralny, zysk rosyjskich banków za pierwszą połowę roku wyniósł 1, 7 biliona rubli, co było absolutnym rekordem.

Do połowy roku znacznie wzrosły dochody odsetkowe i prowizyjne w rosyjskich bankach, podczas gdy część dochodów stanowiły zyski z transakcji walutowych. Jednocześnie instytucje kredytowe nadal zwiększają rezerwy na straty kredytowe. I tu należy upatrywać pogorszenia się wskaźników.

4. To po prostu panika.

Rynek rosyjskich obligacji skarbowych, które Ministerstwo Finansów wykorzystuje do pozyskiwania środków na pokrycie deficytu budżetowego, obecnie przeżywa okres niepokoju.

Federalny indeks cen obligacji pożyczkowych na moskiewskiej giełdzie traci na wartości od trzech miesięcy, osiągając w środę, 6 września, najniższy poziom od kwietnia ubiegłego roku, wynoszący 122,34 pkt.

Rynek długu publicznego doświadcza najdłuższego okresu trwałego spadku od końca 2014 roku.

Analitycy zauważają, że notowania pozostają pod wpływem osłabienia rubla, co zmniejsza realną rentowność obligacji. To także sygnalizuje przyspieszenie inflacji i może skutkować dalszym podwyższaniem stóp procentowych przez Bank Centralny Rosji.

Dyrektor Generalny IC Ivolga Capital oznajmia, że rynek długu publicznego jest teraz „w panice”. Niższe ceny obligacji oznaczają wyższe stopy zwrotu, co z kolei oznacza, że Ministerstwo Finansów będzie musiało pozyskać więcej środków na finansowanie budżetu.

Na początku 2021 roku rosyjski rząd mógł pozyskiwać środki na 10-letnie obligacje po stopach rocznych od 6% do 7%. Jednak w ubiegłym roku stopy te wzrosły do poziomu 10%, a obecnie wynoszą już 11,5%.

Chochrin zauważa, że obecnie inwestorzy coraz mniej chętnie pożyczają Rosji środki. W przeszłości w zagranicznych funduszach znajdowały się dziesiątki miliardów dolarów w rosyjskich obligacjach, ale na skutek nałożonych sankcji przepływ inwestycji został zredukowany.

Bank Centralny Rosji informuje, że w lipcu prawie 90% wszystkich papierów wartościowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów zostało kupionych przez niewielką grupę największych banków, głównie państwowych.

W lipcu i sierpniu Ministerstwo Finansów pozyskało na rynku 596,8 miliarda rubli, czyli około 60 mld $ co stanowi 60% planu kwartalnego. Jednakże 6 września odwołano wszystkie aukcje rządowych papierów wartościowych, ponieważ inwestorzy nie przedstawili „rozsądnych cen”.

Coraz częściej pojawiają się obawy, że sytuacja może powtarzać scenariusz z 2014 roku. Wówczas ceny rządowych papierów wartościowych spadły o 20%, a niektóre emisje nawet o 40%.

Facebook Comments Box
Paweł Jeżowski Opublikowane przez:

Jeden komentarz

 1. Marek
  2023-09-08

  „W lipcu i sierpniu Ministerstwo Finansów pozyskało na rynku 596,8 miliarda rubli, czyli około 60 mld $ co stanowi 60% planu kwartalnego”

  Chodzi chyba o 6 mld $?

  Pozdrawiam – super robota.

Brak możliwości komentowania.