Rosyjska prasa do ☕26.05.2023

Dzień Dobry, 

Zapraszam na subiektywny przegląd rosyjskiej prasy która mam nadzieję osłodzi wam ☕.

KOMERSANT 

1. Katastrofa na rynku gazu.

Ceny gazu spadły o 66% od początku roku, czerwcowe kontrakty terminowe na holenderski TTF spadły 25 maja o 10,23%, do 24,94 € za 1 MWh, czyli około 280 USD za 1000 m3.

Ceny gazu w Europie będą nadal spadać . Kombinacja sprzyjających czynników – wysokie zapasy, stabilny przepływ LNG, niskie zużycie i ciepła pogoda – nadal powoduje spadek cen. W Europie eksperci rynkowi już tego lata zaczynają przewidywać ujemne ceny gazu z powodu nadmiaru na rynku. Budżet Rosji został zaplanowany na znacznie wyższą cenę gazu, w wyniku czego w 2023 roku może stracić 3-4 miliardy dolarów jedynie z wpływów z ceł eksportowych nie mówiąc o, podatku MET.

Stabilne wysokie dostawy LNG na kontynent, ciepła pogoda i wysokie zapasy w PMG nadal wpływają na spadek cen. Według AGSI+ średnie europejskie zapasy wynoszą obecnie 66,5% i prawdopodobnie do końca sierpnia zostaną wypełnione w 90%

Również Bloomberg , podaje że latem na rynku europejskim może pojawić się przesyt. I jeśli słaby popyt nie równa się rosnącej nadwyżki podaży, w niektórych przypadkach ceny gazu ziemnego mogą na krótko spaść poniżej zera. Ten scenariusz jest pewny dla Wielkiej Brytanii, która już w 2006 roku znalazła się w takiej sytuacji, pisze agencja. W tym przypadku sprzedawcy faktycznie płacą za odebranie gazu, ponieważ jest to bardziej opłacalne niż jego magazynowanie. Takie sytuacje pojawiają się okresowo na europejskim rynku energii elektrycznej.

Według prognoz Komisji Europejskiej popyt na gaz w UE w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy może spaść bardziej niż wolumeny gazu rurociągowego i LNG, które kraje spodziewają się kupić od Rosji w tym roku, co pomoże zmniejszyć presję inflacyjną na blok, pisze Reuters, powołując się na list europejskiej komisarz ds. energii Kadri Simson. Według jej szacunków polityka oszczędności energii powinna zmniejszyć zużycie gazu na kontynencie o 60 miliardów metrów sześciennych w 2023 roku. Od sierpnia 2022 do marca 2023 roku popyt na gaz w krajach UE spadł o 18%.

Rosyjski rząd liczył na znacznie wyższe ceny w krajach UE w 2023 roku: Ministerstwo Gospodarki zaplanowało ceny na 700 dolarów za 1000 m3 🤭.

2. Rosja mistrzem świata w planowaniu. 

Tym Razem rząd zatwierdził koncepcję rozwoju technologicznego Federacji Rosyjskiej do 2030 roku – dokument wyznacza wytyczne polityki państwa na drodze do „suwerenności technologicznej”, innowacyjnego wzrostu gospodarczego i substytucji importu.

Rząd ma przeznaczyć  środki wsparcia na priorytetowe technologie i produkty – wielkość budżetowego i prywatnego finansowania mechanizmów koncepcji szacowana jest na 3 bln rubli 😂. Prace obejmują trzy obszary – jest to zmniejszanie dystansu między nauką a produkcją w ramach dużych projektów innowacyjnych z udziałem państwa, zaangażowanie biznesu w innowacje poprzez zachęty finansowe i deregulację oraz wdrażanie „megaprojektów” dla produkcji produktów high-tech przy wsparciu państwa nie tylko dla produkcji końcowej, ale także dla cyklu technologicznego. W ciągu miesiąca Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawią plan wdrożenia strategii.(Pamiętajcie największe pieniądze robi się…. 😂) 

Dokument opracowany przez pierwszego wicepremiera Andrieja Biełousowa( największego szkodnika i totalnego dyledanta) przy udziale biznesu, środowiska naukowego, eksperckiego biznesu oraz z uwzględnieniem strategicznych sesji rządu w celu ustalenia priorytety pracy, z uwzględnieniem sankcji. „W związku z sankcjami, dotychczasowy model reprodukcji innowacji technologicznych, polegający na imporcie maszyn i technologii, przestał być aktualny. W rzeczywistości po raz pierwszy od 25 lat, od 2000 roku, mamy niezależny podmiot polityki technologicznej” – powiedział Andriej Biełousow. 🤭. 

W praktyce powinno to doprowadzić do powstania własnych linii rozwoju technologii, wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw oraz pojawienia się na rynku krajowych towarów i usług wysokiej techniki. ( Andriej to takie resortowe dziecko  o jego karierze można by książkę napisać😉,) 

Koncepcja ma na celu osiągnięcie „suwerenności technologicznej” i zawiera trzy rozszerzone cele: do 2030 roku zapewnienie państwowej kontroli nad reprodukcją priorytetowych technologii, innowacyjny wzrost gospodarczy oraz zrównoważony rozwój systemów produkcji.

Zatwierdzono już 10 megaprojektów. Związane są z lokalizacją produkcji leków, wyrobów medycznych, sprzętu, produkcją obrabiarek, wyrobów elektronicznych i radioelektronicznych, statków i wyposażenia statków, a także rozwojem bezzałogowych systemów powietrznych. Oczekuje się, że łączna wartość inwestycji przekroczy 100 miliardów rubli. W niedalekiej przyszłości listę można rozszerzyć o platformy do przemysłowej hodowli drobiu, a także kompleksów budowlanych i drogowych.

3.Putin zaproponował utworzenie euroazjatyckiej agencji ratingowej

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował utworzenie euroazjatyckiej agencji ratingowej. Jego zdaniem powinno to stanowić „adekwatną” ocenę rosnącej aktywności gospodarczej na terenie EurAsEC. 

Przydatne byłoby powołanie eurazjatyckiej agencji ratingowej, która zapewniłaby dostępność odpowiednich narzędzi oceny dla rosnącej aktywności gospodarczej w EurAsEC. Ale tutaj potrzebujemy oczywiście pryncypialnego podejścia, ścisłych kryteriów i umiejętności przestrzegania tych kryteriów” – powiedział Putin na posiedzeniu Najwyższej Eurazjatyckiej Rady Gospodarczej.

4.Pięciolatki wracają do łask

26 maja prezydent Rosji Władimir Putin na spotkaniu z Delovaya Rossiya zaproponował ogłoszenie pięciolecia twórczej przedsiębiorczości w kraju.

Proponuję dziś przedyskutować inną inicjatywę – ogłosić piątą rocznicę twórczej przedsiębiorczości w Rosji” – powiedział. 👏👏👏😉

Głowa państwa podkreśliła, że ​​ten pięcioletni okres powinien być wypełniony konkretną, merytoryczną pracą, a nie tylko oficjalnymi czy quasi-oficjalnymi wydarzeniami protokolarnymi.

Dlatego Putin zaproponował poprawę klimatu biznesowego i inwestycyjnego, zwiększenie efektywności i modernizację sektorów gospodarki, szkolenie kadr i szkolnictwo zawodowe, nowe formaty partnerstwa publiczno-prywatnego i inne kwestie. 😂

Prezydent dodał, że czeka na sensowne propozycje w tej sprawie od Dełowaja Rossija, Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP), Opory Rossii i innych stowarzyszeń biznesowych.

Podczas tego samego spotkania rosyjski przywódca zwrócił uwagę, że większość krajowych biznesmenów czynem pokazała, że ​​ich interesy są związane właśnie z Federacją Rosyjską. Zauważył również, że rosyjski biznes aktywnie rozwija nisze po tym, jak wiele zagranicznych marek opuściło kraj.

Wcześniej, 16 marca Prezydent Federacji Rosyjskiej w swoim przemówieniu na kongresie RSPP zaproponował ustanowienie nagrody dla najbardziej odpowiedzialnych firm krajowych . Zaznaczył, że państwo zamierza „w każdy możliwy sposób” wspierać odpowiedzialny biznes, a także tych, którzy są gotowi walczyć o swój biznes i dobro swoich zespołów. 

5. Bank Centralny ocenił skalę wycofywania się zagranicznych firm i jego konsekwencje dla rubla( Amba Fatima dewiz nima) 
W ciągu roku nierezydenci przeprowadzili 200 transakcji sprzedaży rosyjskich przedsiębiorstw, w tym 5  na ponad 2 mld USD łącznie. Ich decyzję o sprzedaży zwiększają zadłużenie kupujących, zwiększają ryzyko banków, a także wywierają presję na rynku walutowym, uważa Bank Centralny. 
zagraniczni inwestorzy dokonali około 200 transakcji sprzedaży swoich rosyjskich aktywów, podał Bank Rosji w przeglądzie.

Bank Centralny nie chcę ujawnić wielkości takiej sprzedaży, ale wskazał, że 20%, czyli 40 transakcji, wiązało się z wyjściem nierezydentów z dużych aktywów, z których każdy szacowany był na ponad 100 mln dol. Dodatkowo od października 2022 r. regulator powiedział, że było pięć transakcji o łącznej wartości 2 mld USD 

Po rozpoczęciu rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie i zachodnich sankcjach większość zagranicznych firm ogłosiło zamiar ograniczenia działalności w Rosji, sprzedaży aktywów lub zaprzestania inwestycji. W odpowiedzi władze wprowadziły utrudnienia i specjalną procedurę rejestracji takich transakcji dla nierezydentów:. Mogą one odbywać się tylko za zgodą specjalnej wyspecjalizowanej podkomisji przy rządzie. W sierpniu prezydent Władimir Putin podpisał dekret zakazujący zawierania umów wyjścia z sektora finansowego i paliwowo-energetycznego bez specjalnego zarządzenia prezydenta. Dodatkowo obecnie zakazane są transakcje powyżej 1 mld dolarów, w walucie krajów nieprzyjaznych. 
Według wyliczeń Bloomberga , w 2022 roku zagraniczne firmy, które opuściły Rosję, sprzedały aktywa o wartości 20 mld USD, a AK&M oszacował wolumen takiej sprzedaży na 16,31 mld USD w 2022 r.  Wartość sprzedaży za ten rok jest nieznana. 
Jak zauważono w przeglądzie, na rosyjskich konsumentów „wpłynęło” wycofanie się z krajowego rynku dużych firm zagranicznych z sektora gastronomicznego, a także handlu detalicznego odzieżą, meblami i artykułami gospodarstwa domowego. „To z kolei miało negatywny wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych” – zwraca uwagę Bank Centralny.

Ogólnie Bank Centralny uważa, że ​​transakcje sprzedaży rosyjskich aktywów przez nierezydentów mają zwiększone ryzyko:. Po pierwsze, zmiana własności w niektórych przypadkach prowadzi do „całkowitej restrukturyzacji modelu biznesowego przejmowanej spółki”.
Mówimy o sytuacjach, w których firmy muszą zmienić łańcuchy współpracy, jeśli wcześniej opierały się one na interakcji z kontrahentami z nieprzyjaznych krajów i były uzależnione od dostaw zagranicznych. 

Sprzedaż aktywów przez cudzoziemców zwiększa zadłużenie sektora przedsiębiorstw.
Wiele z tych transakcji jest finansowanych kredytami bankowymi dla kupujących „Wszystko to może prowadzić do dodatkowego ryzyka dla banków. Te zagrożenia mogąsię kumulować, a następnie manifestować w silniejszy sposób” – czytamy w przeglądzie. Bank Centralny nie ujawnił jednak wielkości kredytów udzielonych przez rosyjskie banki na finansowanie transakcji zakupu aktywów odchodzących inwestorów zagranicznych.

Według Banku Rosji na dzień 1 kwietnia zobowiązania dłużne rosyjskich firm niefinansowych wynoszą 45 bilionów rubli. na kredyty bankowe w rublach i 119,4 mld USD na kredyty walutowe, kolejne 9,4 bln rubli. rozliczane z wyemitowanych obligacji. Zadłużenie tej grupy klientów wobec nierezydentów na początku roku kształtowało się na poziomie 13,7 bln rubli. 

„W szczególności w pierwszym kwartale 2023 r. zaczęły rosnąć zaległości w spłacie kredytów dla firm towarowych i budowlanych” – czytamy w przeglądzie. Regulator zwraca też uwagę, że co piąty kredyt dla dużych przedsiębiorstw, który został poddany restrukturyzacji po rozpoczęciu kryzysu w ubiegłym roku, został ponownie zrestrukturyzowany przez banki.

Rozliczenia z nierezydentami wywierają presję na rynek walutowy .
Jak zauważono w przeglądzie, płatności na rzecz sprzedawców dokonywane są w walutach nieprzyjaznych krajów, w nowych warunkach sankcji może to spowodować „katastrofę płynności na rynku walutowym”. Do tej pory ten czynnik nie był kluczowy, ale w tym roku jego wpływ może wzrosnąć – ostrzega regulator. 

„W rzeczywistości mamy do czynienia z rynkiem, który stał się mało płynny – małe transakcje mogą znacznie zmienić kurs”, zauważył Matovnikov na konferencji 25 maja. Według szacunków głównego analityka Sbierbanku, na początku tego roku wolumen wysoce płynnych aktywów walutowych w sektorze bankowym wyniósł 52,5 mld USD, o 19,3% więcej niż przed kryzysem. Krajowy rynek [walutowy] stał się w rzeczywistości radykalnie mały” – opisał problem. W takiej sytuacji nawet „żałosne 1,5 miliarda dolarów”, które było potrzebne na rozliczenia z Shellem, „nie dało się kupić na rynku w wystarczających ilościach w dolarach i euro, firma była zmuszona kupić połowę darmowego juana,

Jeśli to zestawienie osłodziła Wam ☕, to możecie postawić kawę autorowi publikacji.

Proszę pamiętajcie przekazać dalej to zestawienie jako cytat z własnym komentarzem. To zestawienie jest dla Was ❤️

Facebook Comments Box
Paweł Jeżowski Opublikowane przez:

4 komentarze

 1. Lukeon
  2023-05-26

  Niby miało być smutne, a po przeczytaniu serduszko się cieszy.
  Mówiłem żonie w lutym 2022 , że wojny nie będzie, bo się nie opłaca ale Putin nie słyszał i teraz wyszło na moje. Pozdrawiam

 2. Dark
  2023-05-26

  Dzięki!
  Ten przegląd prasy przypomina mi opowieści z mchu i paproci, którymi częstowano nas w latach 80tych w PL – ruscy politycy i ruska prasa żyje w matriksie.
  To bardzo dobre wiadomości.

 3. Ppp
  2023-05-27

  Szkoda, że tej „ujemnej ceny gazu” nie można brać zbyt dosłownie. Tak było w 2020r z ropą – cena ujemna, ale na kontrakty „ileś miesięcy do przodu”, dotyczyło to konkretnych partii i było zawarowane wieloma innymi warunkami. Nie oznaczało to, niestety, że można było sobie ściągnąć z morza tankowiec, wypompować zawartość i jeszcze dostać pieniądze.
  Niemniej analitycy, którzy to wyjaśniali, mieli duży ubaw.
  Pozdrawiam.

 4. ulto
  2023-05-27

  Ah jak przyjemnie pośmiać się z tych aroganckich ruskich bydlaków.

Brak możliwości komentowania.